Gedigen forskning

Världsomspännande nätverk

GNLD-s SAB (Scientific Advisory Board) står i centrum av ett världsomspännande nätverk av ledande vetenskapsmän vid forskningsanläggningar som alla strävar efter att skapa det bästa, säkraste och de mest effektiva produkter världen kan erbjuda. Du kan läsa mer om SAB och deras forskning på min hemsida. De samarbetar även med Stanford University Health Library för att producera de årliga GNLD-s Arthur Furst Lecture Series under ämnet: "näring ett förebyggande av sjukdom".
GNLDs anseende för sin vetenskapliga förträfflighet är så väl etablerad att våra produkter har använts av högt ansedda vetenskapsmän från United States Department of Agriculture, UNESCO, de största universiteten och vetenskapliga institutioner i världen.

Du kan även läsa här om ytterligare forskare i världen som arbetar för GNLD

Vetenskap och forskning

Läs på min hemsida om GNLD-s senaste forskning om optimal näring på cellnivå för att uppnå en bra hälsa och hur man kan förebygga sjukdomar. Här ser du olika forskare inom GNLD...

dr Arthur Furst, toxikolog, farmakolog, cancerforskare och grundare av SAB och konsult i Världshälsoorganisationen.

Arthur Furst, Founding Member Emeritus, SAB, Ph.D., Sc.D., D.A.T.S.
Dr. Furst är internationellt erkänd inom den akademiska världen för sina insatser inom toxikologi och cancerforskning. Han var först med att forska i kemiska föreningar som kan bota eller bekämpa cancer , innan American Cancer Society eller National Cancer Institute ens hade bildats och var med och grundade Stanford Cancer Chemotherapy Laboratory.
Dr. Furst var engagerad som Seniormedlem i GNLDs Scientific Advisory Board (SAB) under 25 år. Han pensionerade sig i januari 2000 vid 85 års ålder för att kunna ägna mer tid åt sina andra intressen! Dr. Furst behöll kontakten med GNLD och träffade regelbundet de övriga SAB-medlemmarna ända fram till sin död i december 2005.
Dr. Furst erhöll sina Bachelor of Art (B.A.) och Master of Art (M.A.) i kemi och matematik vid University of California, Los Angeles, sin Doctor of Philosophy (Ph.D.) i kemi vid Stanford University of California, Los Angeles, och sin Doctor of Science (Sc.D.) vid University of San Francisco, en titel han tilldelades för sitt pionjärarbete inom toxikologi.
1980 pensionerade sig Dr. Furst från den akademiska världen efter att ha haft ett flertal befattningar vid Stanford University of San Fransisco och vid University of California, Los Angeles. Dr. Furst blev återigen utsedd till Diplominnehavare vid Academy of Toxicological Sciences (D A.T.S.), en utmärkelse som mindre än 100 vetenskapsmän i hela världen hedrats med!

Fred Hooper, fil dr biokemist och nutrionist

Fred Hooper fil dr biokemist och nutrionist, betydande produktutvecklare . Dr. Hooper tog sin Bachelor of Science (B.S.) i Biologi, Kemi och Matematik från Stephen F. Austin University i Texas, sin Doctor of Philosophy (Ph.D.) i Biokemi och Näringslära från Texas A & M University och genomförde forskning som doktor vid Institute for Biochemical Research vid University of Texas. Dr. Hooper, som är en begåvad och erfaren talare och föreläsare, är expert inom området mänsklig näring och biokemi. Han har undervisat i biokemi vid Texas A&M University, Department of Biochemistry and Nutrition och undervisat i biologi, kemi och naturvetenskap på högskolenivå. Han har gett ut ett otal vetenskapliga publikationer, studier, artiklar, teorier och presentationer inom näringsområdet. Dr. Hooper är medlem i GNLD SAB sedan 1984 och föreläser ofta om näring och tillskott världen över.

Dr. Hooper har deltagit i forskning om vitaminer, hormoner, lipider och aminosyror och är en välkänd produktdesigner. Dr. Hooper tillför GNLD en ingående förståelse av den individuella människocellens intrikata miljö och en brinnande entusiasm för att skydda denna cellmiljös hälsa och biologiska integritet.
Dr. Hooper fokuserar sin expertis på att undersöka hur de tusentals synergistiska näringsämnena i naturliga födoämnen ger näring, skyddar och regenererar celler och hur tillskott av naturliga födoämnen kan åstadkomma optimal näring på cellnivå, i syfte att ge alla människor god hälsa och ett långt liv.

Dr. Hooper arbetar också för att ge konsumenterna den ”raka” information de behöver för att fatta väl avvägda beslut om sin hälsa och sitt näringsintag. Han var i februari 2010 på besök på GNLD i Göteborg och höll föreläsning för gäster, återförsäljare och teamledare.

Diane E Clayton, fil dr biokemi näringslära o hälsorådgivare

Dr. Clayton tog sin B.S. i Biokemi vid Bath Universitet i Storbritannien och sin Ph.D. vid Fribourg Universitet i Schweiz. Dr. Clayton är en väl kvalificerad biokemist med omfattande internationell erfarenhet inom forskning och utveckling inom hälso- och kosttillskottsindustrin. Diane har en bred kunskap inom näringslära, läkarvetenskap, komplementär medicin samt är expert inom läkemedel och näring. Hennes karriär omfattar forskning om ingredienser och produktutveckling inom områden som produkter för viktkontroll, sport- och näringsdrycker och näring till små barn. Nyligen fokuserade hon på nya produkter och teknologi inom området funktionell näring. Dr, Clayton publiceras kontinuerlig och är praktiserande läkare inom näringsterapi och fytoterapi. Hon tror på vikten av komplementär medicin där samverkan ger ett starkare resultat än den individuella.

Dr. Clayton är medlem i Nutrition Society of Great Britain, British Nutrition Foundation, Swiss Nutrition Society och International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids. Hon talar flytande engelska, franska och tyska och har grundläggande kunskaper i spanska. Dr. Clayton har omfattande kontakt inom den internationella vetenskapliga världen och anser att produktutveckling inom näringsområdet är viktigt för att nå och stödja den globala marknaden.

Gordon W. Newell. Ph D, biokemist o toxikolog

Dr. Newell fick sin examen vid University of Wisconsin, efter en fil.kand. i kemi följt av en fil.lic. och en fil.dr. i biokemi. Efter fullbordad doktorsexamen sökte sig Newell till Stanfordsuniversitetets forskningsinstitut som biträdande chef för biokemiavdelningen. Under 28 år ansvarade han sedan för utvecklingen på ett av de första toxikologilaboratorierna i USA. Dr. Newell har haft många uppdrag inom forskningsadministration och har bedrivit forskning inom kemi och miljö med inriktning mot biokemisk toxikologi, tillsatser i kosten, industrikemikalier, läkemedel och bekämpningsmedel.

Han var biträdande chef för Avdelningen för toxikologi och miljörelaterade hälsofrågor vid nationella forskningsrådet under vetenskapsakademin. Han blev sedan en av de ansvariga för det hälsorelaterade forskningsprogrammet vid elkraftsindustrins forskningsinstitut.

Dr. Newell har skrivit över 85 tekniska rapporter och uppsatser och flera hundra kundkonfidentiella rapporter. Vid ett flertal nationella och internationella vetenskapliga möten har han bjudits in som talare och gäst. Han har också varit medlem i och ordförande för olika rådgivande och granskande kommittéer, exempelvis Toxikologiföreningen, Föreningen för miljörelaterade mutationer och Föreningen för riskanalys. Han har utnämnts till ledamot i Akademin för toxikologisk vetenskap, en honorar organisation som han har haft nära kontakt med sedan 1981.

David Shepeher, fil dr mikrobial biokemistexpert inom livsmedelsteknik och fytokomi

Dr. Shepherd (Ph.D.) tog sin Bachelor of Sciences examen vid Durham University (Storbritannien), och sin Master of Science och Doktorsexamen i Mikrobial Biokemi vid Manchester University (Storbritannien). Han avslutade sina efterdoktorala studier i Mikrobial Enzymologi vid University of California, Davis.

Dr. Shepherd som är erkänd i hela världen som biokemist och expert inom fytokemi, har under sin drygt 20-åriga karriär gett ut 16 vetenskapliga publikationer, utvecklat 12 patent och har vidsträckt erfarenhet som Worldwide Director of Food Beverages för ett världsomspännande livsmedelsföretag, verksamt på mer än 40 internationella marknader.

Dr. Shepherd har en bred bakgrund inom tillverkning, med omfattande engagemang inom europeiska vetenskapliga och tekniska kretsar. Han är en auktoritet på allt som rör livsmedelsteknologi, från födoämnesbiokemi och råmaterial, till livsmedels- och dryckesframställning, tillverkning och distribution. Han är kunnig inom sådana viktiga områden som naturliga födoämnen, upprättandet av en global livsmedelsdistribution och hur aktuella marknadstrender påverkar näringsurvalet och tillgången.

Dr. Shepherd är starkt övertygad om vikten att ha en biologisk inställning till hälsa och ett långt liv och anser att kosttillskott är nödvändiga för att uppnå optimal hälsa och förhindra de sjukdomar som är förbundna med åldrande.

Arianna Caruhi, fil dr, C.N.S Näringsvetenskap Stanford Felleow

Dr. Carughi tog sin Bachelor of Art (B.A.) i Biologi/Ekologi och Miljövård vid Vassar College, sin Master of Science i Human Nutrition vid Columbia University och sin Doctor of Philosophy (Ph.D.) i Näringsvetenskap vid University of California i Berkely. Dr. Carughi innehar också titeln Fellow vid Stanford University för sin forskning som färdig doktor och titeln Certified Nutrition Specialist (C.N.S.), som hon tilldelades av American College of Nutrition. Dr. Carughi har erhållit International Institute of Education Scholarship, och mängder av fellowships, stipendier och utmärkelser, inklusive Neizer Fellowship från Stanford University och ett National Institute of Health (NIH) forskningsstipendium i experimentell näringslära.

Dr. Carughis forskning har publicerats i ett flertal vetenskapliga journaler och presenterats vid ansedda forskarkonferenser. Som forskare inom näringsbiokemi vid Columbia-, Berkely- och Stanforduniversiteten, har Dr. Carughi inriktat sig på den roll näringsämnen spelar för tillväxt och utveckling.

Dr. Carughi är av den absoluta uppfattningen att forskningens fundamentala uppgift är att bidra till skapandet av nya produkter som har möjligheten att förändra människors liv till det bättre. Hon talar flytande engelska, spanska och italienska och har vidsträckta kontakter inom forskarvärlden. Dr. Caraughi är övertygad om att det grundläggande syftet med vetenskaplig forskning är att bidra till att nya produkter kan skapas som bokstavligt talat kan förändra människors liv till det bättre.

Mark Lowman, director New Product Development, GNLD international, medlem i amerikanska Föreningen för Farmaceutiska Vetenskaper

Med en utbildning inom biologiska vetenskapsområden började Mark Lowman sin karriär med forskning och utveckling av näringstillskott. Han specialiserade sig inom ämnet alternativa sätt att leverera näring inom trädgårds- och jordbruksindustrin. Mycket av utvecklingsarbetet fokuserades på polymera ytskikt och dess användning för att skapa produkter med en kontrollerad frigörelse av formulan. Förutom arbetet med produktutveckling är Mark certifierad expert inom system för kvalitetskontroll.
Mark är starkt övertygad att en god kosthållning är en viktig förutsättning för en god hälsa. Denna övertygelse, i kombination med sitt arbete med näringstillskott, ledde honom naturligt in på människans näring. Sedan 1995 har Mark varit en viktig kugge i GNLDs produktutveckling, följt våra riktlinjer samt genomfört omfattande tester av produkterna för att vi säkert ska kunna erbjuda de bästa produkterna till GNLDs kunder. Hans enastående skicklighet såväl i laboratoriet som i produktionen har redan bidragit till många års framgångsrikt arbete tillsammans med GNLDs Scientific Advisory Board, där intressanta produktidéer har utvecklats till funktionella, färdiga produkter som produceras och distribueras världen över. Mark har bidragit till utvecklingen av ett flertal produkter; Tre-en-en, GR2 Control produkter för viktkontroll, Omega 3 Salmon Oil Plus och många andra. Han är medlem i Institute of Food Technologists, American Chemical Society och American Institute of Biological Scientists. Mark har även suttit i Botanicals/Quality Standards Committee for the Council for Responsible Nutrition och var tidigare medlem i American Association of Pharmaceutical Scientists.

Laszo Somagyi, Fil.Dr, Livsmedelsvetare, Näringslära, Medlem i Institutet föe Livsmedelsteknik

Laszlo Somogyi är en av chefskonsulterna vid avdelningen för god industrised inom hälso- och livsmedelssektorn vid SRI International (tidigare Stanfords forskningsinstitut) i Menlo Park, Kalifornien. Han är även medlem i den rådgivande gruppen från industrin till avdelningen för livsmedelsvetenskap och näringslära vid University of California, Davis.

Han föddes och växte upp i Ungern, där han läste vid jordbruksuniversitetet i Budapest, och tog sina examina fil.lic. och fil.dr vid Rutgersuniversitetet i New Jersey. Därefter arbetade han som forskare vid University of California, Davis.

Dr. Somogyi har 30 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin på olika poster och var biträdande chef för livsmedelsforskning vid Stanfords forskningsinstitut. Han har utvecklat en specialiserad expertis inom produktutveckling, näringsnormer för förädlad mat och dryck, de reglerande och ekonomiska aspekterna av kostingredienser och tillskott samt biologin, förädlingen och tillvaratagandet av frukt och grönsaker.

Han har skrivit mer än 50 vetenskapliga uppsatser och bidragit med och redigerat ett flertal vetenskapliga läroböcker om kost och livsmedelsteknik. Dr. Somogyi verkade även i redaktionsstyrelsen för ”Critical Reviews of Food Science and Nutrition”.

Dr. Somogyi är ledamot i Institutet för livsmedelstekniker (IFT), den största världsomspännande organisationen för livsmedelsforskare, där han också var ordförande och hedersmedlem i norra Kalifornien. Han är också medlem i Föreningen för Spannmålskemister och i Förbundet för kemister inom oljor.


John R. Miller, vice Precident, Science o Technology, medlem i New Yourks Vetenskapsakademi o Sällskapet för Kosmetiska Kemister

John Miller som ursprungligen var elektronikingenjör från Silicon Valley i Kalifornien, har erfarenhet inom produktvetenskap och teknologi ända sedan 1966. Efter en kort karriär vid National Aeronautics and Space Administration (NASA), Moffet Field i Kalifornien, bytte han karriär och gick över till produktframställning. Hans erfarenhet har fört honom till hans nuvarande befattning som International Vice President of Science & Technology, som omfattar tillverkning och administration, inhemsk och internationell produktutveckling samt internationell forskning för GNLD International.

Under sin över 30 år långa karriär har Miller forskat i, utvecklat och marknadsfört mer än 500 produkter i över 50 länder. Som medlem i SAB, har Miller ett nära samarbete med Council for Responsible Nutrition (CRN) i Washington, D.C. och Direct Sales Association (DSA) för att stödja GNLD och våra återförsäljares affärsintressen. Han är även medlem i New York Academy of Sciences och Society of Cosmetic Chemists.

Millers löpande uppgifter omfattar frågor som påverkar direktförsäljnings- och hälsoproduktsindustrierna, särskilt regler kring påståenden om hälsan, främjande av hälsomedvetenhet, skydd av valfrihet och hjälp för att bevara vår miljö. Han är också väl insatt i de risker våra vattentillgångar utsätts för. Miller, som är en utmärkt talare, är känd för sin förmåga att på ett lättbegripligt sätt redogöra för högteknologiskt vetenskapligt material.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

24.01 | 15:30

Kanonfin sida. Bra upplägg. Välstrukturerad, fin design, lättläst, informationsrik. A Masterpiece helt enkelt. Man mår bättre ju längre man tittar. Grattis!

...
06.12 | 03:07
Dinlivscoach har mottagit 3
12.10 | 15:29
Vetenskap har mottagit 4
07.09 | 02:53
Vitaminbrist har mottagit 8
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS